Deadpan Exchange VI, Vilnius (LT), November 2011

Deadpan Exchange VI Flyer
Deadpan Exchange VI: Vilnius
Organized by Heidi Hove (DK) and Jonn Herschend (US)

Vilnius Graphic Art Centre, Latako str. 3, Vilnius

Featuring the work of Velimir Zernovski (MK), Gjorgje Jovanovik (MK), Maja Kirovska (MK), Jana Jakimovska (MK), Zorica Zafirovska (MK), Ilija Prokopiev (MK) and Matej Bogdanovski (MK).

Curated by Ksenija Cockova (MK)

Opening and Presentation of the Deadpan Exchange series: Saturday November 5, 2011 at 4:00 pm
Deadpan Exchange Video-screening: Sunday November 6, 2011 at 4:00 pm

Excerpts from the Lithuanian press release:

Tarptautinis kultūrinių renginių ciklas „Deadpan Exchange“ 2007 m. prasidėjo Vokietijoje ir Danijoje. VI-ojoje tęstinio projekto dalyje Vilniaus grafikos meno centre pristatoma septynių Makedonijos menininkų kūryba. Parodoje eksponuojami darbai yra reakcija ir atsakas į „Deadpan Exchange V“ parodoje Makedonijoje (CK kultūros centras, Skopjė, 2010) pristatytą Turkijos menininkų kūrybą.

Kiekvieno „Deadpan Exchange“ pasirodymo metu menininkai iš skirtingų šalių keičiasi sausojo humoro(angl. deadpan) sąmojais. Sausasis humoras – tai humoro forma, kuomet sąmojis žiūrovui yra pateikiamas be emocijų ar veido išraiškos pasikeitimų, kalbant monotonišku balsu. Tokį humorą yra sudėtinga interpretuoti bei sunkiau suprasti, ar matyta scena buvo komedija ar tragedija.

Meno istorijos kontekste tokio pobūdžio kūryba nėra naujiena. „Deadpan Exchange“ dalyviai įkvėpimo sėmėsi iš sausojo humoro strategijų, kurias XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje naudojo daugelis žymių kūrėjų, pvz.: Yoko Ono, Martha Rosler, Bas Jan Ader, Vito Acconci, Gordon Matta Clark, Lygia Clark ir Helio Oiticica. Savo darbais jie siekė atsisakyti formalių institucijų bei modernaus meno pasaulio primetamų taisyklių vardan demokratiškesnės sąveikos su kūriniu.

Renginių serija „Deadpan Exchange“ siekia tarptautiniu mastu tirti sausojo humoro veiklos lauką. Renginio organizatoriai kelia klausimus: kas atsitinka, kai pradedi sąmojį vienoje šalyje, o atsakai į jį kitoje? Ar egzistuoja tarptautinė sausojo humoro kalba? Ar sausasis humoras yra visuotinis?
Autoriams svarbu pristatyti kūrinius, kurie įtrauktų bei skatintų žiūrovų interpretacijas. Organizatoriai siekia suburti skirtingų šalių menininkų grupes, kurios komunikuotų ir keistųsi dialogais, vargiai vykstančiais už formalių institucinių sienų.

Baigiantis „Deadpan Exchange VI“ renginiui septyni Lietuvos autoriai pateiks savo reakcijas į septynių parodoje Lietuvoje dalyvaujančių makedonų kūrybą. Šios reakcijos kartu su visais šio projekto metu sukurtais darbais 2012–2013 m. bus pristatytos paskutinėje „Deadpan Exchange“ parodoje Kopenhagoje.

Find more info at: http://www.graphic.lt

The exhibition has been supported by:

Comments are closed.